Klinisch Psycholoog en Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapeut 

 

 

Ilke Bartholomees

 

 

De psychologische begeleiding is gericht op volwassenen en ouderen die even vast zitten en hier alleen niet meer uit geraken. Na de aanmelding is er een verkennend gesprek met als doel meer inzicht in de situatie. Verwachtingen t.o.v. het verdere proces worden besproken. Het is een eerste kennismaking met de manier van werken van Ilke waarbij wordt nagegaan of jullie dit proces samen willen aangaan.

 

Er wordt gewerkt vanuit het cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeutisch denkkader. Deze therapie helpt je emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Je leert jezelf kennen, je eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met je beperkingen waardoor symptomen verdwijnen. Methodisch staat mijn houding als psychotherapeut en de werkrelatie tussen therapeut en cliënt centraal. Binnen deze werkrelatie richten we ons op een aandachtige exploratie.

 

Enkele voorbeelden van hulpvragen zijn angsten, depressieve gevoelens, spanningsklachten, verwerkingsmoeilijkheden, slaapproblemen, moeilijkheden bij overgangsfasen, veel piekeren, existentiële vragen, grenzen in de contacten met anderen beter aangeven, valkuilen in mijn voelen, denken, handelen meer bewust worden, enzovoort.

 

Heb je het gevoel dat je vast zit en geraak je hier alleen niet meer uit? Had je graag meer informatie gewenst? Neem dan zeker contact op.

 

 

 

 

Werkwijze, tarieven en terugbetaling

 

Een gesprek duurt steeds 45 à 50 minuten en komt op 65 euro, vanaf 17u00 gaat het avondtarief in en komt dit op 70 euro. Bij het eerste gesprek wordt 10 euro extra verrekend voor de opstart van het dossier. Meestal wordt gestart met een achttal sessies en volgt hierna een evaluatie ter beëindiging of geeft deze richting aan het verdere verloop. Bij voorkeur zijn de gesprekken wekelijks, maar in overleg en naargelang de fase van de begeleiding kan dit variëren. De meeste mutualiteiten hebben een beperkte gedeeltelijke terugbetaling.

 

 

Contact

 

 

ilke.bartholomees.psy@gmail.com   Tel: 0486 46 37 51